Palvelut

Tilausliikenne Linjakas Oy on Mikkelin Haukivuorella toimiva tilausliikenneyritys lue lisää yrityksestä.

Tilausliikenne Linjakas Oy perustettiin helmikuussa 2002.

Yrityksen toimintaan sisältyvät kaikenlaiset tilausajot Suomessa ja Euroopassa sekä koululaiskyydityksiä Mikkelin alueella.

Laatulupaus

Joukkoliikennelain (13.11.2009/869) 48 § mukainen liikennepalveluja koskeva laatulupaus

1. Tarjottavat liikennepalvelut
Linjakas Oy harjoittaa joukkoliikenneluvan mukaisesti tilausliikennettä sekä paikallisliikennettä Mikkelin kaupungin alueella.

2. Palveluista sekä niiden muutoksista ja peruutuksista tiedottaminen
Paikallisliikenne on sopimuksen mukaista ostoliikennettä kolmen vuoden jaksoissa. Paikallisliikenteen aikataulut ovat voimassa kyseisen sopimuskauden. Painettuja aikatauluja saadaan Oy Matkahuolto Ab:stä ja paikallisliikenteen linja-autoista.

3. Käytössä olevat liput ja niiden hinnat
Käytössä olevien paikallisliikenteen lipputuotteiden hinnoittelussa noudatetaan Oy Matkahuolto Ab:n hinnoittelua. Käytössä ovat kertaliput ja Matkahuollon monenlaiset kortit. Kertalippuja myydään linja-autoissa, muut lipputuotteet eli kortit myydään Matkahuollossa. Matkahuollon korttien lisälataukset voidaan yleensä suorittaa autoissa, mutta kortin teknisen iän päättyessä tai kortille ladatun lipputuotteen tyyppiä vaihdettaessa asiakkaan tulee asioida Matkahuollossa. Myös seutulippujen lisälataukset tulee suorittaa Matkahuollossa. Matkahuolto antaa lisätietoja korteistansa. Hinnat ilmoitetaan autoissa, Matkahuollossa. Kertaliput ja korttien lisälataukset voidaan suorittaa autoissa!

4. Informaatio- ja lippujärjestelmiin kuuluminen
Paikallisliikennettä koskevaa informaatiota saadaan Matkahuollostakin. Paikallisliikenteessä toimivat kaikki Matkahuollon ja Mikkelin kaupunkiliikenteen kortit. Katso kohdat 2 ja 3!

5. Käytössä olevat ajoneuvot ja autoon pääsyä helpottavat varusteet
Tilausliikenne Linjakas Oy:llä on käytössä yhteensä viisi (5) linja-autoa. Tilausajoautoissa lastenvaunut pitää laittaa kokoon taitettuina matkatavaratilaan. Tilausajoautoissa on yleensä niiaustoiminto, jolla auton koria saadaan laskettua tarvittaessa alemmaksi, jotta autoon nouseminen olisi helpompaa.

6. Asiakastyytyväisyyden mittaaminen
Asiakaspalautetta otetaan vastaan puhelimella, sähköpostilla sekä työntekijöiden välittämänä. Palautteeseen vastataan nopeasti, mikäli se on tarpeellista.

7. Valitusten käsittely, hinnan palautus, sopimuksen purku ja vahingonkorvaukset
Kaikki reklamaatiot, vahingonkorvausvaatimukset yms. käsitellään mahdollisimman nopeasti. Mikäli virhe johtuu Linjakas Oy:n toiminnasta, asiakkaan kanssa sovitaan mahdollisesta hyvityksestä. Mikkelin kaupungin kanssa solmitussa ostoliikennesopimuksessa on omat ehtonsa.

8. Vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien huomioon ottaminen
Linja-autojen kuljettajat tarvittaessa avustavat vammaisia ja liikuntarajoitteisia matkustajia linja-autoon noustessa. Tilausliikenteessä mahdollisista autettavista saadaan tieto jo ennen matkaa, joten avustamiseen osataan varautua. Autoissa ei ole varsinaista invavarustusta. Tilausajoautojen teknisistä rajoituksista johtuen liikuntarajoitteista matkustajaa ei saada sisään tilausajoautoon pyörätuolissa istuen, vaan pyörätuoli pitää laittaa matkatavaratilaan. Matkustajaa ei saada edes kannettua tai nostettua tilausajoautoon, koska oviaukot ja käytävät ovat liian ahtaita siihen. Näin ollen matkustajaa voidaan lähinnä tukea autoon noustaessa. Matkustajan on siis kyettävä käyttämään omia jalkojaan jonkin verran. Lyhyesti sanottuna tilausajoautoja ei ole suunniteltu liikuntarajoitteisten matkustajien käyttöön.